دلایل و اهداف استفاده از آبکاری کروم سخت در صنایع

دلایل و اهداف استفاده از آبکاری کروم سخت در صنایع

دلایل و اهداف استفاده از آبکاری کروم سخت در صنایع

یکی از دلایل و اهداف آبکاری کروم سخت به ایجاد ابعادی دلخواه برای قطعه مربوط میشود. در مواردی ممکن است قطعات تولید در صنایع مطابق با ابعادی از پیش تعیین شده تولید نشوند که از این رو با روش آبکاری کروم سخت میتوان به ترمیم و یا بازسازی آنها اقدام نمود. آبکاری کروم سخت بر خلاف کروم تزئینی که دامنه یک میکرومتر را در بر میگیرد از ضخامتی با دامنه ۲.۵ تا ۵۰۰ میکرومتر را در شامل میشود. همچنین آبکاری کروم سخت و پوشش کرومی به صورت مستقیم بر روی فلز پایه نشانده میشود اما در مقابل کروم  از نوع تزئینی تنها زیر لایه ای نیکل یا مس مورد استفاده قرار میگیرد. آبکاری کروم سخت به طور کلی قادر است تا مقاومت سایشی بسیار خوبی را ایجاد کند و به همین دلیل همواره مورد توجه صاحبان صنایع بوده است. همچنین همانطور که به آن اشاره نیز شد در بازسازی قطعات نیز کاربرد فراوانی دارد.